Wierzytelności

Wykup / obsługa / windykacja

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

Spośród wielu firm oferujących obsługę wierzytelności naszym Klientom proponujemy unikalne na rynku warunki w windykacji należności:

  • zero opłat wstępnych
  • zero prowizji w przypadku braku efektu
  • uzyskujemy sądowe tytuły wykonawcze (zero opłat wstępnych)

 

 

WYKUP WIERZYTELNOŚCI NALEŻNYCH FIRMOM

Jednym z narzędzi wspomagania firm w poprawie płynności finansowej oferowanym przez Agencję Finansowania Przedsiębiorstw jest wykup wierzytelności. Sprzedaż długów to dla firm szybka i skuteczna forma odblokowania kapitału potrzebnego do prowadzenia bieżącej działalności, uregulowania niezbędnych rachunków, wynagrodzeń czy sfinansowania inwestycji i zamówień.
Oferujemy:

  • bezpłatna wycena wierzytelności – po otrzymaniu kompletu dokumentów maksymalnie w przeciągu 24h otrzymacie Państwo przygotowaną wycenę
  • natychmiastowa zapłata  po zaakceptowaniu ceny za wierzytelność, podpisujemy umowę cesji wierzytelności i po przekazaniu oryginałów wszystkich dokumentów dot. wierzytelności następuje niezwłoczne przekazanie środków pieniężnych z tytuły zapłaty (w gotówce bądź na konto wierzyciela)


ODZYSKAJ DO 20% NIEŚCIĄGALNYCH DŁUGÓW TWOJEJ FIRMY

W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów oferujemy możliwość odzyskania do 20% nieściągalnych długów Twojej firmy. Nie ma znaczenia długość przeterminowania, kwota i stan prawny dłużnika. Jeżeli masz wierzytelności, co do których nie ma już żadnej nadziei – skontaktuj się z nami i zminimalizuj straty!